สินค้ายอดนิยม

Product: F18

- เครื่องบันทึกเวลาและเปิดปิดประตู
- หัวอ่านกระจก จอสี โชวรูปได้
- รองรับได้3000ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้100000รายการ
- การเชื่อมต่อTCP/IP RS232/485 USB HOST
- ภาษาTH-EN
- BUILT CARDได้

Product: K28

- เครื่องบันทึกเวลา
- หัวอ่านกระจก จอสี โชวรูปได้
- รองรับได้3000ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้100000รายการ
- การเชื่อมต่อTCP/IP RS232/485 USB HOST
- ภาษาTH-EN
- BUILT CARDได้

Product: ICLOCK700

- เครื่องบันทึกเวลาและเปิดปิดประตู
- กล้องถ่ายรูป3ล้าน PIXELS
- รองรับได้8000ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้200000รายการ
- การเชื่อมต่อTCP/IP RS232/485 USB HOST
- ภาษาTH-EN
- BUILT CARDได้

Product: MULTIBIO700

 - เครื่องบันทึกเวลาและเปิดปิดประตู
- หน้าจอTUCH SCREEN
- รองรับได้2000ลายนิ้วมือ
- รองรับได้1500ใบหน้า
- การเชื่อมต่อTCP/IP RS232/485
  USB HOST
- ภาษาTH-EN
- BUILT CARDได้

สินค้าแนะนำ

Product: F19

- เครื่องบันทึกเวลาและเปิดปิดประตู
- หัวอ่านกระจก จอสี โชวรูปได้
- รองรับได้3000ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้100000รายการ
- การเชื่อมต่อTCP/IP RS232/485
  USB HOST
- ภาษาTH-EN
- BUILT CARDได้

Product: S922

- เครื่องบันทึกเวลา
- Batteryสำรอง 7600 mAh
- รองรับได้3000ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้100000รายการ
- การเชื่อมต่อTCP/IP RS232/485
  USB HOST
- ภาษาTH-EN
- BUILT CARDได้

Product: SC700

- เครื่องบันทึกเวลาและเปิดปิดประตู
- หน้าจอTUCH SCREEN
- รองรับบัตรได้3000ใบ
- บันทึกได้100000รายการ
- การเชื่อมต่อTCP/IP RS232/485
  USB HOST
- ภาษาTH-EN

Product: TX628

- เครื่องบันทึกเวลา
- หัวอ่านกระจก จอสี โชวรูปได้
- รองรับได้3000ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้100000รายการ
- การเชื่อมต่อTCP/IP RS232/485
  USB HOST
- ภาษาTH-EN
- BUILT CARDได้