เกี่ยวกับเราบริษัท แซดเค อินฟอร์เมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

   เริ่มต้นดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 16 มีนาคม พ.ศ.2553 จัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัยทั้งระบบ รวมถึงการให้บริการหลังการขาย (AfterService) และได้รับการแต่งตั้งจากทาง ZKTeco ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย อาทิ ระบบสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint) ระบบสแกนใบหน้า (Face Scan) ระบบบันทึกเวลา (Time&Attendace) ระบบเปิดปิดประตู (Access Control) ระบบบริหารจัดการลานจอดรถ (Car Park System) ระบบประตูโรงแรม (Hotel Locks) หรือเครื่องตรวจจับวัสดุอันตราย ตรวจสแกนกระเป๋า เครื่องตรวจจับโลหะ ประตูตรวจจับโลหะ (Walkthrough Turnstile Swing Gate)
   ZK เป็นแบรนด์สินค้าที่ได้รับความนิยมและใช้งานมากที่สุดในหลายประเทศ รวมไปถึงประเทศไทย บริษัทแซดเค อินฟอร์มเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีสินค้าจำหน่ายหลากหลายรุ่นไว้ให้บริการ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน พร้อมทั้งรักษาคุณภาพสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเรา และยังมีทีมงานที่เชียวชาญที่คอยให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการขาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้จำหน่ายรายย่อยทั่วไปนำสินค้าไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางการค้ากับกลุ่มผู้ใช้ 
โดยบริษัท แซดเค อินฟอร์เมชั่น (ประเทศไทย) เป็นผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆ

พันธกิจของเรา
   เราจะมุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้าที่ได้มาตรฐาน และบริการที่ประทับใจแก่ลูกค้า ด้วยความสามัคคี นอบน้อม และซื่อสัตย์ เพื่อให้มีระบบงานที่ชัดเจน บริษัทฯ มีความมั่นคงและเติบโต ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดสวัสดิการ และผลตอบแทนที่ดีต่อพนักงานทุกคน
 
นโยบายหลังการขาย
   บริษัท แซดเค อินฟอร์เมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญด้านบริการหลังการขายเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯมีทีมช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ และมีสต็อกอะไหล่ที่สำนักงาน สามารถซ่อมสินค้าได้เองและรวดเร็ว ในราคาประหยัด ไม่ต้องรออะไหล่ หรือต้องรอส่งสินค้าที่ชำรุดไปต่างประเทศ
และหากสินค้าเสียภายใน 7 วัน (ตามเงื่อนไขรับประกันของบริษัทฯ) จะทำการเปลี่ยนเครื่องและอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่เสียให้ใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

                                                                                                

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                 กลับสู่หน้าแรก

                                                                                                                                                    

Visitors: 133,180