Training Program ZKThai 5.0

Training Program ZKThai 5.0 (ใช้งานแบบเต็มรูปแบบ)
   ในสถานที่ บริษัท แซดเค อินฟอร์เมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
    - 34/256 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 67 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
    - ผู้ที่มาอบรมต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง (Notebook,Laptop)
   นอกสถานที่
    - เจ้าหน้าที่ ที่จัดอบรมต้องเตรียม (Notebook,Laptop,ปลั๊กไฟ) ให้พร้อมในการเริ่มอบรม
***อบรมใช้เวลา 2 ชั่วโมง***

ติดต่อสอบถามข้อมูล
  โทรศัพท์ : แอดมิน 080-2041112
  Email : dealer@zkinformation.com

   


Visitors: 133,179